Om STJF

Vår idé och värdegrund är att alla skall ha möjlighet att träna och delta på läger och andra aktiviteter. Politiska och ekonomiska frågor skall inte lägga hinder i vägen för verksamheten. Detta uppnås genom ett brett samarbete mellan olika förbund, föreningar och tränande. Ett samarbete som baserar sig på viljan att lära och utvecklas, inte andra egoistiska skäl som inte hör till budon!

Historik

Svenska Taijutsu/Jujutsu Förbundet (STJF) grundades av Johan Pettersson 2002. STJF är ett fristående och oberoende förbund. Under 2003 ändrade vi stavningen till det mer korrekta Svenska Taijutsu/Jujutsu Förbundet (tidigare Svenska Tai-Jitsu/Jiu-Jitsu Förbundet).

Styrelse

STJFs styrelse består av Johan Pettersson (ordförande), Niclas Frisell (1:e Vice Ordförande), Hans Pihelgas (2:e Vice Ordförande), Johan Grankvist (ledamot) och Peter Spegel (ledamot). Läs mer om styrelsen

Symbol

STJF-symbolen innehåller förutom Tre kronor, fälttecknet för svenska trupper, även två korslagda ”Kongo”. Ordet ”Kongo” kommer ursprungligen från sanskrit-ordet ”Vajra” (tibetanska ”Dorje”), vilket ungefär betyder ”Diamant-åskvigg”. Kongon är ett uråldrigt vapen samt en symbol för den oförstörbara och ultimata sanningen. Kongon och de tre kronorna har använts tidigt i svensk jujutsuhistoria på de sk ”Självförsvarsmärkena” under 60-talet. Självförsvarsmärket ritades ursprungligen av Robert von Sandor. STJFs symbol har i samråd med Johan Pettersson tagits fram av Johan Halldin.

Verksamhet

Förbundets idé är att huvuddelen av verksamheten skall bedrivas ute i klubbarna. Och att klubbarna skall stödja varandra genom att anordna och delta på varandras aktiviteter. Förbundet har för avsikt att anordna två läger per år. Ett i södra Sverige och ett i Stockholmsområdet.

Medlemskap

Enbart klubbar kan bli medlemmar i STJF, enskilda personer kan bli medlem via någon av medlemsklubbarna. Kontakta kansliet för mer information. Klubbar kan och bör vara medlem i något riksförbund som medför rätt till bidrag. Detta ser vi som ett tecken på att verksamheten är seriös och sköts ideellt. STJFs styrelse fattar beslut om medlemskap. Vi har tagit fram ett antal produkter med STJF logo för våra medlemmar: Broderat tygmärke, Dandiplom, Dojocertifikat och Budopass.

I ansökan förbinder sig klubben att följa STJF stadgar och etiska regler. Medlemskapet löper tillsvidare och är kostnadsfritt.

Kontakta STJF för mer information