Media

Vi försöker i största mån dokumentera våra aktiviteter i våra officiella, och våra klubbars, sociala medier. Där hittar du alltid aktuella händelser först. För historiens skull lägger vi in korta referat, fakta, bilder och ibland filmer från våra vårläger på denna mediasida. 

SPRING CAMP 2019

Den 30 mars genomfördes Svenska Taijutsu/Jujutsu Förbundets vårläger. Lägret arrangerades som vanligt av Markaryds Jujutsuklubb och Laholms Jujutsuklubb. Med över 200 deltagare från 29 olika föreningar var lägret en stor succé.

Deltagare kom från (förutom Sverige); Belgien, Danmark, Tyskland, England och Polen. De flesta landsdelar av Sverige fanns på plats under lägret.

Träningen pågick hela lördagen från kl. 11.00 till kl. 18.00. Många deltagare anlände redan under fredagen. Under lägret tränade vi i åtta grupper, fördelade på barn, vuxna och efter bältesgrad. Det fanns också möjlighet att träna vapen under dagen, två pass med iaido, två pass med kodachijutsu och två pass med Moto-ha Hanbojutsu. I samband med lägret utfördes ett antal graderingar och utmärkelser – ni hittar en komplett lista på dessa längre ner på denna sida.

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla tränande, instruktörer och alla funktionärer som hjälpte till med allt det praktiska! Utan er blir det inget läger. Välkommen igen nästa år!

Referat av: Johan Pettersson

Bildvägg från lägret

Graderingar
Marko Parkkinen, 6 dan, Five Style Combat System
Pierre Åkerblom, 5 dan, Haruyama Aikijujutsu
Daniel Hultin, 3 dan, Gake Ryu Jujutsu
Johan Sjöholm, 3 dan, Gake Ryu Jujutsu
Andreas Rosén, 3 dan, Gake Ryu Jujutsu
Samuel Modée, 3 dan, Gake Ryu Jujutsu
Niklas Sjöström, 3 dan, Five Style Combat System
Viktor Larsson, 2 dan, Gake Ryu Jujutsu
Robert Bereza, 2 dan, Gake Ryu Jujutsu
Albin Karlsson, 1 dan, Gake Ryu Jujutsu
Bengt Svensson, 1 dan, Gake Ryu Jujutsu
Tomas Liedman, 1 dan, Gake Ryu Jujutsu
Freddy Ohlqvist, 1 dan, Gake Ryu Jujutsu
Thomas Larsson, 1 dan, Five Style Combat System

Mest aktiv klubb
Shodokan budoklubb, Marieholm

Fighting spirit (ungdom)
Edith Zaar
Casper Hafström

Internationella instruktörer
Soke Joachim Jänkel-Peters 10 dan, Jujutsu (GER)
Soke Steve Barnett, 10 dan (GBR)
Soke Daniel Glowacki 10 dan, Jiujitsu (POL)
Soke Pawel Handzlik 9 dan, Jujutsu (POL)
Shihen Allan Jonassen 7 dan (DEN)
Shihan Steve Clara 5 dan (BEL)

Gästinstruktör
Marina Regnér 5 dan, Kombatan

STJF instruktörer
Soke Benny Dahlqvist 9 dan, Shogun Jujitsu
Soke Johan Pettersson 9 dan, Gake Ryu Jujutsu
Kyoshi Stig-Lennart Åkesson 8 dan, Nanbu San Ryu
Shihan Hans Pihelgas 8 dan, Chikara Ryu Jujutsu
Shihan Niclas Frisell 8 dan, Shogun Jujitsu
Shihan Stefan Linnarsson 7 dan, JK Ronin
Shihan Henrik Nilsson 7 dan, Kaisho Budoklubb
Shihan Harry Zweiacker 7 dan, Kristianstad Kampsportcenter
Shihan Johan Grankvist 6 dan, Solna jujutsuklubb
Renshi Stefan Gustafsson 6 dan, JK Ronin
Renshi Marko Parkkinen 6 dan, Five Style Combat Systems
Renshi Martin Jönsson 5 dan, Kempo
Shihan Ulf Hallberg 5 dan, Shudokan Budoklubb
Renshi Pierre Åkerblom 5 dan, Haruyama Aikijujutsu

2018

SPRING CAMP 2018

Den 24 mars genomfördes Svenska Taijutsu/Jujutsu Förbundets vårläger. Lägret arrangerades som vanligt av Markaryds Jujutsuklubb och Laholms Jujutsuklubb. Med 155 deltagare från 25 olika föreningar var lägret en stor succé. Deltagare kom från förutom Sverige, Danmark, Tyskland och Polen. De flesta landsdelar av Sverige fanns på plats under lägret.

Träningen pågick hela lördagen från kl. 11.00 till kl. 18.00. Många deltagare anlände redan under fredagen. Under lägret tränade vi i sju grupper, fördelade på barn, vuxna och efter bältesgrad. Det fanns också möjlighet att träna vapen under dagen, två pass med iaido, två pass med kodachijutsu och två pass med kenjutsu. I samband med lägret utfördes ett antal graderingar och utmärkelser – ni hittar en komplett lista på dessa längre ner på denna sida.

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla tränande, instruktörer och alla funktionärer som hjälpte till med allt det praktiska! Utan er blir det inget läger. Välkommen igen nästa år!

Referat av: Johan Pettersson

Några bilder från lägret

Utnämningar STJF:s förtjänsttecken

Brons
Mikael Fritzon, Laholms JJK
Luca Constantini, Shogun Oskarström
Yvonne Kristensson, JK Ronin

Silver
Jari Luukkonen, Markaryds JJK
Jesper Åberg, Markaryds JJK
Stefan Brendel, Markaryds JJK
Jozef Bodi, Shogun Oskarström
Michael Johansson, Goshin Ryu Boden
Martin Jönsson, Svedala Kempo

Guld
Niclas Frisell, Shogun Oskarström
Stig-Lennart Åkesson, Nanbu San Dojo
Stefan Linnarsson, JK Ronin

Internationella instruktörer
Soke Joachim Jänkel-Peters 10 dan, Jujutsu, GER
Soke Eugeniusz Sikora 10 dan, Jujutsu, POL
Soke Daniel Glowacki 10 dan, Jiujitsu, POL

Gästinstruktör
Shihan Ola Johanson 7 dan, Ju-jutsu Kai

Graderingar
Johan Pettersson 9 dan, Jujutsu
Michael Johansson 5 dan, Jujutsu
Jozef Bodi 4 dan, Shogun Jujitsu

STJF instruktörer
Soke Benny Dahlqvist 9 dan, Shogun Jujitsu
Hanshi Johan Pettersson 9 dan, Gake Ryu Jujutsu
Kyoshi Stig-Lennart Åkesson 8 dan, Nanbu San Ryu
Shihan Hans Pihelgas 8 dan, Chikara Ryu Jujutsu
Shihan Niclas Frisell 8 dan, Shogun Jujitsu
Shihan Stefan Linnarsson 7 dan, JK Ronin
Shihan Henrik Nilsson 7 dan, Kaisho Budoklubb
Shihan Harry Zweiacker 7 dan, Kristianstad KC
Renshi Stefan Gustafsson 6 dan, JK Ronin
Renshi Marko Parkkinen 5 dan, Five Style CS
Renshi Martin Jönsson 5 dan, Kempo
Renshi Ulf Hallberg 5 dan, Shudokan Budoklubb
Renshi Mickael Johansson 5 dan, Jujutsu
Renshi Pierre Åkerblom 4 dan, Haruyama Aikijujutsu

2017

SPRING CAMP 2017

Den 25 mars genomfördes Svenska Taijutsu/Jujutsu Förbundets vårläger. Lägret arrangerades som vanligt av Markaryds Jujutsuklubb och Laholms Jujutsuklubb. Med 180 deltagare från 27 olika föreningar var lägret en stor succé. Deltagare kom från England, Danmark, Tyskland och Polen. De flesta landsdelar av Sverige fanns på plats under lägret.

Träningen pågick hela lördagen från kl. 11.00 till kl. 18.00. Många deltagare anlände redan under fredagen. Under lägret tränade vi i sju grupper, fördelade på barn, vuxna och efter bältesgrad. Det fanns också möjlighet att träna vapen under dagen, två pass med iaido, två pass med kodachijutsu och två pass med kniv. I samband med lägret utfördes ett antal graderingar och utmärkelser – ni hittar en komplett lista på dessa efter bilderna på denna sida.

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla tränande, instruktörer och alla funktionärer som hjälpte till med allt det praktiska! Utan er blir det inget läger. Välkommen igen nästa år!

Referat av: Johan Pettersson

Gruppfoto 2017
Bildvägg från lägret

Graderingar
Hemlut Weigelt 9 dan Soke, Jujutsu/Taijutsu
Niclas Frisell 8 dan Shihan, Shogun Jujitsu
Peter Höglund 8 dan Shihan, Shogun Jujutsu
Henrik Nilsson 7 dan, Jujutsu
Niclas Marcusson 5 dan, Gake Ryu Jujutsu
Marko Parkkinen 5 dan, Five Style Combat System
Stefan Brendel 4 dan, Gake Ryu Jujutsu
Göran Falk 4 dan, Chikara Ryu Jujutsu
Jari Lukkonen 3 dan, Gake Ryu Jujutsu
Tomas Zaar 3 dan, Gake Ryu Jujutsu
Ann-Karin Garstam 3 dan, Chikara Ryu Jujutsu
Johan Sjöholm 2 dan, Gake Ryu Jujutsu
Elliot Olsson 2 dan, Five Style Combat System
Mikael Fritzon 1 dan, Gake Ryu Jujutsu
Andreas Rosén 1 dan, Gake Ryu Jujutsu
Erik Bengtsson 1 dan, Nanbu San Ryu Jujutsu
Torbjörn Johansson 1 dan, Nanbu San Ryu Jujutsu
Jimmy Ekman 1 dan, Nanbu San Ryu Jujutsu
Sigurd Nyström 1 dan, Five Style Combat System

Internationella instruktörer
Soke Steve Barnett 10 dan, Combat Jujutsu, UK
Soke Joachim Jänkel-Peters 10 dan, Jujutsu, GER
Soke Eugeniusz Sikora 10 dan, Jujutsu, POL
Soke Pawel Handzlik 9 dan, Jujutsu, POL
Soke Helmut Weigelt 9 dan, Jujutsu/Taijutsu, GER
Hanshi Daniel Glowacki 9 dan, Jiujitsu, POL
Shihan Finn Jensen 7 dan, Jujutsu, DEN

Fighting spirit (ungdom)
Moa Jönsson, Shudokan Budoklubb
Andreas Bratt, Laholms Jujutsuklubb

Mest aktiv klubb
Shudokan Budoklubb, Marieholm

STJF instruktörer
Soke Benny Dahlqvist 9 dan, Shogun Jujitsu
Hanshi Johan Pettersson 8 dan, Gake Ryu Jujutsu
Shihan Keith Saut 8 dan, Kungfujutsu
Kyoshi Stig-Lennart Åkesson 8 dan, Nanbu San Ryu
Shihan Hans Pihelgas 8 dan, Chikara Ryu Jujutsu
Shihan Stefan Linnarsson 7 dan, JK Ronin
Shihan Henrik Nilsson 7 dan, Kaisho Budoklubb
Renshi Marko Parkkinen 5 dan, Five Style CS

Mer media